Arkitekter:
Finn Ivar Andreas Knudsen (1864-1911)

Finn Knudsen ble utdannet som bygningstekniker, og var elev ved Den kongelige tegneskole i hjembyen Kristiania i årene 1882-87 uten avsluttende eksamen. Han gikk deretter to semestre ved Königliche Technische Hochschule i Berlin i 1888-89. Parallelt med utdannelsen var Finn Knudsen assistent hos arkitekt Gustav Berg (1883-84), hos murer Carl Johan Evang i 1886, og for murmester Carl Schøyen i 1887. Frem til 1888 var han dessuten elev og volontør hos arkitekt Balthazar Lange, før han arbeidet halvannet år hos arkitektene Hagbarth Schytte-Berg og Peter Lauritz Lowzow under gjenreisningsarbeidene etter bybrannen i Skien i 1886.

Finn Knudsen var i årene 1890-93 arkitekt for trelast- og ferdighuseksportfirmaet Thams & Co. i Trondheim, før han ble ansatt som lærer ved Den tekniske aftenskole i Skien, og parallelt hadde han arkitektvirksomhet der. I denne perioden utformet han den praktfulle nybarokke villaen Borgengården i Skien (Cappelens gate 2, 1896). Blant hans tidlige arbeider er også den nasjonalromantiske jaktvillaen Fjeldheim, oppført for Christian Thams.

Omkring 1897 flyttet Knudsen til Kristiania, der han var ansatt i Kristiania kommune, som assistent for bygningsinspektøren i vestre distrikt. Knudsen utførte den majestetiske Oppen gård i Norderhov for gårdbruker og ingeniør Ole Oppen (1899, bygget 1903-06). Villaen er utført i et barokkpreget stiluttrykk, med enkelte utskjæringer i dragemønstre innvendig. Et monumentalt preg har også villa Granbakken, Knudsens egen villa i Oslo (Frognerseterveien 9b, 1902), med klassiske trekk og et visst jugendpreg i detaljene. Knudsen tegnet også Ole Stangs villa Solbakken i Prinsessealléen (1906), stasjonene på den private Thamshavn-Løkkenbanen i Orkdal, utført i tre etter nasjonale forbilder med enkelte klassisistiske detaljer (1908), våningshus på Lier gård ved Kongsvinger (1909) og villaen i Holmenveien 30 (1909).

Finn Knudsen var bror av arkitekten Sverre Knudsen.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Tradisjon og fornyelse - Norge rundt århundreskiftet, Nasjonalgalleriet, 1995
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Norske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Borgengården, Skien

Bryn jernbanestasjon, OsloGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!