Arkitekter:
Sverre Andreas Christian Knudsen (1872-1952)

Sverre Knudsen studerte ved Den kongelige Tegneskole i Kristiania i årene 1891-94, og var samtidig ansatt ved Jens Kristian Thunes arkitektkontor samme sted. Han var deretter ansatt hos arkitekt Ove Ekman, til 1897, før han til henimot århundreskiftet arbeidet for ferdighusfirmaet M. Thams & Co. i Trondheim, hvor den eldre broren Finn tidligere var ansatt. Anno 1900 var Sverre Knudsen den samme brorens vikar ved bygningsinspektørens kontor i Kristiania, og året etter var han engasjert hos arkitektfirmaet Thune & Thürmer.

Sverre Knudsen etablerte selvstendig praksis i Kristiania i 1901. Han hadde deltatt i flere konkurranser før dette, men hans første kjente arbeid er Christian Krohgs gate 30-36, en omfattende, seksetasjes lagerbygning ved Akerselven, oppført for Christiania Lagerhuse og Tollvesenet ved ingeniørene C. O. Glein og Sam Eyde. Bygningen er flere ganger om- og påbygget, og siden ominnredet til leiligheter.

Et av Knudsens sentrale arbeider er Ålesund kirke, som sto ferdig i 1909. Knudsen vant konkurransen som ble utlyst kort etter bybrannen i 1904 med et utkast kalt ”Ave Maria”. Kirken er en kraftig, nyromansk langkirke med asymmetrisk tårnplassering, preget av jugendstilens materialhåndtering.

Sverre Knutsen utførte sammen med broren Finn kraftstasjonen Tinfos II, ”Borgen” i 1910-11 (nyromansk stil). Deretter tegnet han flere villaer i området rundt Kristiania, som Guldbergs vei 4 (1913), Holmenveien 6 (1915), Villaveien 1 (1916) og villa Lidskjalv, Jomfrubråtveien 50 (1918).

I samme periode tegnet Knudsen Hønefoss Sparebank, Søndre torv 3 (1915, nordisk nybarokk) og Søndre torv 8 (1916). Deretter fulgte to større bygg på Hamar; Kraftselskapet, Vangsveien 43 (1918-20, nordisk nybarokk) og Telefonforeningen, Sverres gate 31 (1920).

I 1920-årene arbeidet Knudsen med nok en kirke, Markus kirke i Schwensens gate i Oslo. Kirken ble bygget i årene 1923-27, og er utført i nordisk nybarokk med trekk fra nyklassisisme. Deretter tegnet han direktørboligen ved Tinfos, Notodden (1928, gjenoppbygging etter brann). Den mer kjente arkitekten Knut Knutsen var en tid elev hos sin onkel Sverre.

Anvendt litteratur:
:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86, AM

M. C. Kirkebøe - Oslos kirker i gammel og ny tid – 1956
Tobias nr. 4, 2001 – Oslo Byarkiv

Andre kilder:

Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv Stadskonduktørens journal http://www.hjartdalhistorielag.no/ http://www.temaeiendom.no/ http://www.ringerikes.museum.no/Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Markus kirke

Hønefoss SparebankGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no