Arkitekter:
Paul Kristensen (1876-1943)

Paul Kristensen etablerte seg som murmester i sin fødeby Kristiania i 1895, og opptrådte dessuten som arkitekt og byggherre. Han utførte en mengde selvstendige arkitektarbeider både under høykonjunkturen i 1890-årene og et drøyt tiår etter århundreskiftet. Blant hans arbeider som arkitekt er Schleppegrells gate 1-3-5-7 og 2 (1895-96, nybarokk), Eiriks gate 13-15-17 (1897, nyrenessanse), Toftes gate 2-12 og 12-14 (1898), Göteborggaten 49-51-53 (1898-99), Rathkes gate 16 (1900), Thorvald Meyers gate 53, basarbygning (1902, nyrenessanse, gjenreist 2004), Løvenskiolds gate 7 (1908), Aschehougs vei 8 (1910) og Anton Schjøths gate 19 (1912, villa, jugendstil).

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journalNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Eiriks gate 15

Eiriks gate 13

Eiriks gate 17

Fossveien 16

Markveien 1

Schleppegrells gate 7Geir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!