Arkitekter:
Gustav Adolph Lammers (1802-1878)

Gustav Adolph Lammers er meget kjent som en norsk statskirkeprest som senere ble engasjert i frikirkenes arbeid. Lammers var omkring 1820 elev hos H. D. F. Linstow ved Den kongelige Tegneskole i Christiania, parallelt med teologistudiene. Frem til 1835 var han prest i Trondheim, da han ble utnevnt til sogneprest i Bamble. Der ble en ny kirke oppført i 1845, og Lammers var arkitekten bak dette kirkebygget i en enkel nygotisk stil, der han også malte korbildene.

Lammers stiftet landets første indremisjonsforening i Skien i 1853, der han også utformet et bedehus (1850). Han utformet også den senklassisistiske Hisøy kirke ved Arendal (1849). I 1856 meldte Lammers seg ut av statskirken, og stiftet Den frie apostolisk-christelige Menighed. Han brøt i 1860 med frikirken, og vendte tilbake til statskirken. De senere tiår av sitt liv viet Lammers i høy grad sine kunstneriske interesser.

Anvendt litteratur:
Norsk biografisk leksikon - Steinar Moe
Jens Christian Eldal og Jiri Havran - Kirker i Norge, bind 3

Andre kilder:
Norske kirkerNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Bamble kirke

Olberg kirke, KrødsheradGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!