Arkitekter:
Asmus Lenschow (1807-83)

Murmester Asmus Lenschow var opprinnelig fra det tyske Mecklenburg, og etablerte seg antagelig i Kristiania på 1830-tallet. Han var svært produktiv i flere tiår, og foruten å delta i mange byggeprosjekter der arkitekter hadde levert tegningene (for eksempel Nordstrand kirke, 1865, arkitekt J. W. Nordan), utformet også Lenschow mange bygninger selv. Hans virksomhet omfatter leiegårder, villaer og en mengde fabrikkbygninger og pakkhus.

Asmus Lenschow oppførte blant annet leiegården Karl Johans gate 41 tidlig på 1840-tallet, i senklassisistisk stil. Lenschow og hans familie bodde lenge her. Bygningen ble rekonstruert i 1985. Av Lenschows øvrige leiegårder kan nevnes Kirkegaten 22 (1858, revet), Øvre Slottsgate 15b (1861, senklassisisme) og Øvre slottsgate 20 (1865, opprinnelig nyromansk).

Murmester Lenschow sto for et vesentlig bidrag til bebyggelsen i Homansbyen. Han utførte flere av villaene som var tegnet av arkitekt Georg Bull. Han bygget også noen etter egne tegninger, både for egen og andres regning: Josefines gate 19 (1863, nyrenessanse), Josefines gate 14 (1866) og Gustavs gate 4 (1866, enkel tudorgotikk). Lenschow bygget dessuten den praktfulle nygotiske tårnvillaen i Inkognitogaten 1 (1868).

Av Asmus Lenshows bryggeribygninger er nok Frydenlunds bryggeri i Pilestredet 52 (1859) det flotteste, med den lange gatefasaden utført i upusset tegl, i nyromansk stil. Han utførte også Schous bryggeri i Trondheimsveien 2 (1872).

Tre av Asmus Lenschows sønner ble arkitekter (Anders Henrik, Karl Petter og Stener) og alle deltok nok i farens firmas byggerier før de etablerte egne virksomheter. I tillegg bidro den nære slektningene Hans Heinrich (også innvandret tysker) til firmaet Lenschows arbeider. Dermed er det til tider vanskelig å avgjøre hvem som skjuler seg bak signaturen Lenschow.

Asmus Lenschow var dessuten eier av Lilleborg teglverk, en virksomhet arvingene overtok etter hans død.

Anvendt litteratur:
Homansbyguiden - Homansbyen vel og Norsk Arkitekturmuseum
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Kristiania i sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Aker 1837-1937, bind V - Aker kommune 1947

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Oslo byarkivs byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Norske arkitekter

Homansbyens hus

Utvalgte arbeider 
Gustavs gate 4

Inkognitogaten 7

Josefines gate 14

Josefines gate 19

Øvre Slottsgate 15bGeir Tandberg Steigan

 

© 2001/2011 arc!/arkitekturhistorie.no