Arkitekter:
Christian Linthoe (1845-1927)

Christian Linhoe var fra midten av 1860-tallet mursvenn i Kristiania. Ved begynnelsen av 1870-tallet arbeidet han som byggmester, og i 1875 var han etablert som bygningsinspektør og arkitekt i hovedstaden.

Linthoes arbeider som arkitekt begrenser seg til et fåtall, ettersom han stort sett utførte arbeider for sin egen regning. Blant bygningene han tegnet kan nevnes Josefines gate 26 (1878, gotisk-romansk stil) og Uranienborg terrasse 22 og 24 (1886-87, nyrenesssanse).

Christian Linthoe var bygningssjef i Kristiania i årene 1904-11, og bygningsteknisk konsulent for realbanken 1912-24.

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Homansbyguiden - Homansbyen vel og Norsk Arkitekturmuseum
St. Olavs orden 1847-1947

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Ferdinand Linthoe NæshagenNorske arkitekter

Homansbyens hus

Utvalgte arbeider 
Uranienborg terrasse 22

Uranienborg terrasse 24

Josefines gate 26Geir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!