Arkitekter:
Henrik Lynneberg (1863-1942)

Henrik Lynneberg etablerte seg i Kristiania som bestyrer av Drammens Jernstøberis udsalg. Ved siden av dette virket han også som murmester med kompanjong (Schilling), og leilighetsvis var han ansvarshavende byggmester og til tider arkitekt for bygg. Det betydeligste av hans arbeider er Alnagaten 11, Den Norske Skofabrik (1898), utført i Hannoveriansk lisenestil, med Lynneberg som arkitekt og byggmester. Han var dessuten ansvarshavende ved oppføringen av deler av det Rivertz'ske kompleks på Sagene.

Anvendte kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.disnorge.no/gravminner/Norske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Den Norske Skofabrik, Alnagaten 11Geir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!