Arkitekter:
Christian Frederik Jacob von Munthe af Morgenstierne (1880-1967)

Christian von Munthe af Morgenstierne var utlært murer, og studerte deretter arkitektur ved Den kgl. Tegneskole i Kristiania under Herman Major Schirmer i årene 1895-98. Studiet ble etterfulgt av en studiereise i Heidalen, ledet av Schirmer. Deretter studerte han 1898-1900 ved Technische Hochschule i Charlottenburg, Berlin. I 1904 tok han statseksamen ved University of Illinois, Champagin, Illinois, USA. Delvis parallelt med studiene arbeidet Morgenstierne fem år som assistent ved ulike arkitektkontorer i USA, for det meste i Chicago. Deretter var han arkitektassistent i tre og et halvt år i Berlin, før han vendte tilbake til fødebyen Kristiania, og høsten 1909 etablerte arkitektkontoret Morgenstierne & Eide, sammen med arkitekt Arne Eide. Året etter ble han medlem av Den kommunale bolignødkomité. I 1916 publiserte han sammen med Christian Gierløff artikkelen ” Forslag til løsning av landets bolignød”. Christian von Munthe af Morgenstierne var Norges delegat ved boligkongressene i Wien 1910 og i Haag 1913. Han ble i 1948 utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs orden.

Anvendt litteratur:
Norsk biografisk leksikon - Kunnskapsforlaget 2003
Norsk kunstnerleksikon (JCE) - Universitetsforlaget 1982-86
Eiliv Fougner - Norske ingeniører og arkitekter, 1916.

Andre kilder:
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Illinois_at_Urbana-Champaign
http://www.bibsys.no/Norske arkitekter

Morgenstierne & Eide

Til arkitekturhistorie.no med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no