Arkitekter:
Syver Nielsen (1878-1927)

Arkitekten Syver Nielsen etablerte seg som arkitekt i Kristiania omkring år 1900. Han er mest kjent for sine arbeider i enkel jugendstil, spesielt arbeidene etter 1910 i den såkalte "Frognerjugend". De beste eksemplene finnes langs Odins gate/Tors gate og i Bygdøy allé og Thomas Heftyes gate.

Tors gate 1 (1913) er Syver Nielsens mest spennende arbeid. Det er utført i en sen jugendstilsvariant med svært markante nasjonalromantiske innslag. Både i pussornamenter og i smijern trer fabelfigurer frem, og bidrar til å skape et helt spesielt eksteriør preget av norsk saga. Bygningen er en hjørnegård, der hjørnet markeres gjennom et høyt takoppbygg. Begge husets inngangsdører er utført i rikt utskåret tre. Disse minner om dørene i de enklere gårdene i Odins gate 21, 23, 25 og 27 (Syver Nielsen, 1911).

Syver Nielsens leiegårder i Bygdøy allé 25 og 27 (1914) er kraftig ornamenterte bygninger beslektet med hans noe mer forfinede leiegårder i Bygdøy allé 45-47 (1911-12).

Syver Nielsen var aktiv i Kristiania til 1916, med unntak av ett enkelt byggverk som ble oppført etter hans tegninger av 1923.

Anvendt litteratur:
Arne Gunnarsjaa - Arkitekturleksikon, 1999
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv



Norske arkitekter

Jugendstil i Oslo

Utvalgte arbeider 
Tors gate 1

Løvenskiolds gate 8

Løvenskiolds gate 8b

Løvenskiolds gate 10



Geir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!