Arkitekter:
Jacob Wilhelm Nordan (1824-1892)

Den danskfødte Jacob Wilhelm Nordan var på 1840-tallet murerlærlig i Kristiania, samtidig som han var elev under Johannes Flintoe, Christian Heinrich Grosch og Johan Henrik Nebelong ved Den kongelige tegneskole. Nordan var deretter assistent og bygningsfører under byggingen av Oscarshall (1849-52), under arkitekt Nebelong. Etter dette arbeidet var Nordan elev ved Kunstakademiet i København i årene 1852-55. Han oppholdt seg hovedsakling i København frem til 1856, men utførte blant annet en studiereise til Bayern og Østerrike.

Etter en periode som assistent hos arkitekt Niels Siegfried Nebelong i København, etablerte Nordan arkitektpraksis i Kristiania i 1856, og han underviste ved siden av ved Den kongelige tegneskole.

Nordans første kjente oppdrag er en rekke leiegårder han utformet etter den store brannen i Kristiania i 1858. Nordans tidlige arbeider var preget av den tidlige historismens mangfold av former og stilarter. Flere av hans leiegårder er holdt i en enkel, sirlig senklassisisme, som Karl Johans gate 14 (1858, senere ombygget), Storgaten 31 (1859, fasaden er ødelagt), Møllergaten 9 (1860) og Wergelandsveien 21 (1866). Senklassisismen preget også arkitektens egen bygård i Øvre Vollgate 1 (1867, Nordangården, revet). Nygotikken er hos Nordan representert i Kirkegaten 25 (1858), mens nyromansk stil i upusset utførelse i tegl kom til anvendelse i skolekomplekset i Møllergaten (1861). Bygningene er senere ombygget og pusset. Flere av Nordans større arbeider i den tidlige perioden er preget av florentisk ungrenessanse og nyromansk stil, som Sagene skole (1860), politihuset i Møllergaten 19 (1866, 1876-77), Grünerløkkens brann- og politistasjon (1876) og og det gedigne Fritzøehus ved Larvik (1860-63). Flere av bygningene har kampanilelignende tårn som det dominerende bygningsledd, og påvirkningen fra Nebelong er tydelig i villaen i Åkebergveien 23 (1876). En annen av Nordans villaer, Castberggården i Sandefjord (1870), er utført i tre, og holdt i en klassisistisk komponert sveitserstil med et spennende halvsirkelmotiv i frontverandaen.

På 1870-tallet tegnet også Nordan flere bygninger i nyrenessanse. Et av de flotteste bygningskompleksene fra denne tiden var Hammersborg skole i Akersgaten (1869, revet). Andre bygninger holdt i nyrenessanse er Tollbodgaten 12 (1874), Nedre Slottsgate 7 (1877) og Tollbodgaten 6 (1878). Klubbhuset Phønix i Fredrikstad (1875-76) er preget av nyrenessanse og klassisisme. Nordans senere arbeider er preget av en kraftigere nyrenessanse, gjerne med upussede teglflater kombinert med pussornamentikk. Disse bygningene tegnet han i kompaniskap med sin sønn Victor, som utover på 1880-tallet ble den dominerende av de to. Inntil farens død ble kompaniskapets arbeider kun signert "Nordan". Blant deres bygninger i denne perioden er Tomannsboligen i Uranienborgveien 2 (1886) og Den tekniske skole (Cort Adelers gate 30, 1888-89).

Nordan gjorde sin kanskje viktigste innsats som kirkearkitekt. Med sine omkring 100 kirker var han Norgeshistoriens mest produktive kirkebygger. Han tegnet en rekke kirker i tre og tegl, og uansett materiele var utgangspunktet gjerne nygotisk i enkel utførelse, med fast form. For trekirkenes del er det nygotiske kommet til uttrykk gjennom sveitserstilen, for eksempel Kopervik (1861), Otnes i Halsa (1863), Kvelde (1871), Eina (1890). Kirkene i mur er utført i tysk teglstensgotikk med upusset overflate. Blant disse kan nevnes Sofienberg (1877), Kampen (1881), Gjøvik (1882, pusset tegl). Nordan utførte dessuten Botsfengselets kirke (1886) som et tilbygg til de eldre teglstensbygningene utført av Heinrich Ernst Schirmer.

Sammen med Schirmer utførte dessuten Nordan planene for Rikshospitalskomplekset i Pilestredet (1874-75). Bygningene ble imidlertid oppført av byggmester Thøger Binneballe under ledelse av arkitekt Schirmer.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget 1999
Kulturminner, 3.1 - Sandar historielag 1988

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://www.kvalvik.no/halsa/main.asp
Oslo fengsel
Totenkirkene
Den norske kirke i Larvik
KarmøykirkenNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Møllergaten 19 og basarene

Kampen kirke

Ås hovedkirke, Akershus

Bø kirke, Telemark

Nore kirke, Nore og Uvdal

Thorvald Meyers gate 38, Grünerløkken brann- og politistasjon

Phønix, Fredrikstad

Øvrebyen videregående skole, Kongsvinger

Castberggården, Sandefjord

Karl Johans gate 14

Møllergaten 13

Pilestredet 1

Tollbodgaten 12 (1874-utgaven)

Waldemar Thranes gate 20Geir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!