Arkitekter:
Johan Olaf Brochmann Nordhagen (1883-1925)

Olaf Nordhagen var elev ved Kristiania tekniske skole fra 1898, og ble uteksaminert bygningsingeniør i 1902. I årene 1902-05 var han assistent hos arkitekt Bredo Greve (spesielt med tegninger til NTH i Trondheim), samtidig som han hospiterte ved Den Kongelige Tegneskole under arkitekt Herman Major Schirmer. Nordhagen var elev ved kunstakademiet i København i 1905-06, samtidig som han var assistent ved arkitekt Martin Nyrops kontor, under arbeidene med rådhuset i København.

I 1906 etablerte Nordhagen egen virksomhet i Kristiania, og hans første arbeid her var Artillerikasernen ved Akershus festning (1908-10). Han utførte dessuten et oppsiktsvekkende godt utkast til Bergen offentlige bibliotek. Dette ble vinnerutkastet i konkurransen i 1906, og for selve utkastet ble han også belønnet med Houens fonds premie i 1907. Den jugenstilpregede biblioteksbygningen sto ferdig i 1917.

Nordhagen ble tidlig dyktig til å håndtere omfattende prosjekter, og ble betrodd utformingen av mange kraftstasjoner etter 1910, som Årlifoss (Notodden, 1912-15), Såheim (Rjukan, sammen med arkitekt Thorvald Astrup - et høydepunkt i vårt lands industriarkitektur), Glomfjord (1918) og Follafoss (1922-23).

Olaf Nordhagens viktigste oppgave som arkitekt tok til i 1910, da han etablerte seg i Trondheim etter å ha vunnet konkurransen om å bli leder for gjenreisningen av Nidarosdomen. Flere av Nordhagens idéer kom til utførelse, basert på selvstendige tolkninger av gotikken fremfor en ren rekonstruksjon. Nordhagens arbeider vakte stor kontrovers i samtiden, men hans arbeid ble likevel valgt som rettesnor for gjenreisingen.

Som kirkearkitekt utformet dessuten Nordhagen Kråkerøy kirke (1909, en enkel romansk-inspirert stenkirke), Uskedal kirke (1914, Kvinnherad), Narvik kirke (1925) og Skare kapell (innviet 1926, Odda). Av Nordhagens øvrige større arbeider kan nevnes Namsos sparebank (1914-16), Ila skole (1921, Trondheim) og Frimurerlogens forsamlingslokale i Bodø (1923-30). Blant de mindre arbeider utført av Nordhagen nevnes Trondheims Fylkesmannsbolig, Elvegaten 17 (1912-17), Kronprins Olavs allé 16 (1913, villa Kroken - Nordhagens egen bolig) og en minnetavle for pave Hadrian 4. i Grotte Vaticane i Roma (ferdig 1925).

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86

Andre kilder:
NTNUNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Ombygging av Ynglingen, HamarGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!