Arkitekter:
Knud Øgreid (1875-1967)

Knud Øgreid var sønn av byggmester og trelasthandler Halvor Knudsen Øgreid, og hadde svennebrev som tømmermann og møbelsnekker fra Teknisk Aftenskole i Stavanger før han var elev ved teknisk skole i Elberfeld i Tyskland (1900-01) og teknisk høyskole i Darmstadt, Tyskland (1902-03). Øgreid var den eneste fra Norge som studerte ved denne skolen i Darmstadt omkring århundreskiftet, byen som siden 1899 var tilholdssted for et av Tysklands mest progressive jugendstilmiljøer. Øgreid kom tilbake til Stavanger i 1903 der han ble arkitekt i farens firma. Hans virksomhet som arkitekt begrenset seg i hovedsak til perioden 1904-20, da han siden konsentrerte seg om administrative oppgaver.

Knud Øgreid har utført flere bemerkelsesverdige hus i Stavanger, og hans mest iøyenfallende arbeider er nok hjørnegården i Smedgaten 9 (1904), en festlig trebygning i jugendstil med mange sammensatte former og ikke minst bindingsverksvillaen "Hans og Grete" i Jelsagaten 49 (1910), en uvanlig jugendstilsvariant.

Øgreid utførte også kombinasjonsboligen i Dronningens gate 6 (1904), Heskestad kirke (1904-05, langkirke i tømmer), egen bolig i Jelsagaten 61 (1906, revet), Brødremenighetens forsamlingshus Bethel (1909) - en jugendpreget nyromansk småkirke, samt hans egen sommerbolig (1918, Helleland).

Anvendt litteratur:
Svava Riesto - Norsk jugendstil, tyske visjoner. Knud Øgreids arkitektoniske realisme
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Trehusbyen - Kulturminneplan for Stavanger, kommunedelplan 1994-2005

Andre kilder
Sak hos www.nrk.no
http://no.wikipedia.org/wiki/Heskestad_kirkeNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Jelsagaten 49

Smedgaten 9Geir Tandberg Steigan

 

© 2002/2007 arc!