Arkitekter:
Hans Olsen (1833-1910)

Snekkermester og byggmester Hans Olsen var nest etter brødrene Homan den mest aktive utbyggeren i Homansbyen. Olsen oppførte i årene 1868-1888 en mengde villaleiegårder i området, noen av disse etter arkitekters tegninger, spesielt N. S. D. Eckhoff. De øvrige har han sannsynligvis utformet selv: Josefines gate 3 (1868), Josefines gate 25 og 27 (1869), Uranienborgveien 13 (1870, revet), Uranienborgveien 15 (1870), Josefines gate 29 (1870), Josefines gate 31 og 33 (1871) og Uranienborgveien 17 (1881-82). Sistnevnte er et praktfullt hus i nyrenessanse. Noen av de forannevnte er tilskrevet arkitekt N. S. D. Eckhoff. Hans Olsens bygninger er gjerne også preget av middelalderske stilforbilder.

Ettersom navnet Hans Olsen var temmelig vanlig i Kristiania på denne tiden finnes en mulighet for at det kan være snakk om flere byggmestre ved dette navn, selv om det høyst sannsynlig er snakk om den samme personen i alle tilfellene.

Anvendt litteratur:
Homansbyguiden - Homansbyen vel og Norsk Arkitekturmuseum

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Ole Daniel BruunNorske arkitekter

Homansbyens hus

Utvalgte arbeider 
Josefines gate 3

Josefines gate 25

Josefines gate 27

Josefines gate 29

Josefines gate 31

Josefines gate 33

Uranienborgveien 13

Uranienborgveien 15

Uranienborgveien 17Geir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!