Arkitekter:
Torolf Prytz (1858-1938)

Torolf Prytz var elev ved Kristiania tekniske skole før han fullførte sin arkitektutdannelse ved Polytechnikum i Hannover i 1881. Han arbeidet deretter i Kristiania som assistent for arkitekt Henrik Thrap-Meyer, stadskonduktør Georg Bull og Fortidsminneforeningens antikvar Nicolay Nicolaysen, og tegnet tidlig på 1880-tallet for gullsmedfirmaet J. Tostrup. Etter en studiereise utenlands i 1883-84 fikk han mesterbrev som gullsmed, og ble tatt opp som kompanjong i firmaet. Gjennom giftermålet med Hilda Nicoline Marie Tostrup overtok Prytz hele virksomheten i 1890.

Prytz arbeidet først og fremst som gullsmed, og hans arkitektvirksomhet satte få spor. Hans viktigste arbeid er utvilsomt den omfattende ombyggingen og utvidelsen av gullsmedfirmaets forretningsgård i Karl Johans gate 25 (1893-98). Idéen til en slik moderne forretningsgård fikk han ved verdensutstillingen i Chicago i 1893; bygningen et utstyrt med stålskjelett og en monumental fasade. Bygningen ble utført i samarbeid med arkitektene Waldemar Hansteen og Christian Fürst.

I samarbeid med Hansteen utførte dessuten Prytz restaureringen av Gol stavkirke i 1884. Prytz tegnet dessuten allerede i 1879 en villa i Uranienborg terrasse 13. Denne er senere tilskrevet arkitekt Thrap-Meyer.

Torolf Prytz utmerket seg spesielt innen kunsthåndverk; han utførte blant annet en gruppe vaser og en lampe i art nouveau-stil som han mottok Grand-Prix for ved Paris-utstillingen i 1900.

Prytz stiftet Den norske husflidforening i 1891, og hadde en rekke verv, blant annet som industriforsyningsminister 1917-18.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Homansbyguiden - Homansbyen vel og Norsk Arkitekturmuseum
Arne Gunnarsjaa - Arkitekturleksikon, 1999
Tradisjon og fornyelse - Norge rundt århundreskiftet, Nasjonalgalleriet, 1995

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivNorske arkitekter

Homansbyens hus

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Tostrupgården

Uranienborg terrasse 13Geir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!