Arkitekter:
Nils Olaf Reiersen (1878-1950)

Nils Reiersen var i årene 1895-1901 elev ved Den kongelige Tegneskole i Kristiania, og parallelt, i perioden 1898-1901, assistent ved arkitekt Henrik Nissens kontor. I denne perioden deltok han i oppmålingen av Frogner kirke i Sørum (1899).

Deretter tok han i 1902 en ”preliminary examination” ved Royal Institute of British Architects i London. I England var han dessuten ansatt hos den fremtredende arkitekt innenfor Arts and Crafts, Andrew Noble Prentice, i årene 1901-03. Etter tiden i England reiste Reiersen til Sverige, der han var ansatt hos arkitekt Aron Johansson i Stockholm under ferdigstillelsen av Riksdagsbygningen (ferdigstilt 1905) og Riksbanken (innviet 1906). Reiersen reiste siden til Kristiania, der han opprettet selvstendig arkitektpraksis omkring 1910. Han ble også stedlig arkitekt for den britiske legasjon i hovedstaden.

Svært få arbeider er kjent fra Reiersens hånd. Det som trolig er hans første byggverk i Oslo er Heyerdahl-villaen i Madserud allé 10 (1910, nordisk nybarokk trevilla). I 1914-15 utførte han Tønsberg Sparebank (nordisk nybarokk). Der sto han også for innredningen av Tønsberg Sjømannshjem i Storgaten 17 (1923-24, nedbrent 1949).

Reiersens viktigste arbeid er utvilsomt hovedbygningen for det Deichmanske Bibliotek på Hammersborg i Oslo (1922-33, monumental nyklassisisme, østfløyen er tilføyet i 1973).

Etter dette levde han svært tilbaketrukket.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86, DM
Oscar Albert Johnsen - Tønsbergs historie
Madserud bevaringsområde – Fortidsminneforeningen 1985
two.archiseek.com
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aron_Johansson
http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx
http://sorum.historielag.no/frogneridet20aarhundredel2.cfmNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Tønsberg SparebankGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!