Arkitekter:
Egil Selmer (1870-?)

Egil Selmer var hospitant ved Kristiania tekniske skole i 1888, og praktiserte allerede før fylte 20 år som ansvarshavende og arkitekt ved oppføring av bygninger i Kristiania. Han oppførte Oscar Braatens gate 8 i samarbeid med murmester Henrik Engdahl (1888), og villa Bergsteen, Bogstadveien 21 (senere til Dronning Astrids gate, 1889, revet) ble bygget etter Selmers tegninger. Selmer utformet også Pilestredet 100b (1889), og etter dette utførte han ikke selvstendige arbeider i Kristiania før et mindre arbeid i 1899. Han utførte deretter arkitektoppgaver i hovedstaden i årene 1910-12, som villaene i Fredriksborgveien 26 og 30 (1911) og sammen med arkitekt Eduard Carlén utformet Selmer leiegårdsvillaen i Ullevålsveien 48 (1911, jugendstil/ny-Louis-Seize).

Kilder:
Kristiania tekniske Skoles 25-aars jubilæum 1898
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://draug.rhd.isv.uit.no/Norske arkitekter

Jugendstil i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Ullevålsveien 48Geir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!