Arkitekter:
Halfdan Strøm (1872-1921)

Halfdan Strøm etablerte seg som arkitekt i Kristiania i 1895. Her utførte han en rekke arbeider i høykonjunkturen frem mot århundreskiftet, først og fremst leiegårder. Blant hans arbeider i denne perioden er Frydenlunds gate 1 (1895, jugend/nybarokk), Dalsbergstien 14/14b (1896), Møllergaten 12 (1897), Sofies gate 68 og 70 (1898), dynamitthus ved Ekeberg hovedgård (1898) og Skovveien 8 (1898-99, monumental, eklektisk historisme med jugendpreg).

Fra omkring år 1900 var Strøm avdelingsarkitekt ved Stadsarkitektkontoret i Kristiania. Her utførte han blant annet klokketårn og toalettbygning ved Vestre Gravlund (1902).

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 2000

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Norske arkitekter

Jugendstil i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Frydenlunds gate 1

Skovveien 8

Torvbakkgaten.12

Waldemar Thranes gate 63Geir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!