Arkitekter:
Adolf Johan Jensen Talberg (1879-1959)

Adolf Jensen (Talberg fra ca. 1925) var elev ved Den kongelige Tegneskole i Kristiania, før han studerte ved Technische Hochshule Charlottenburg i Berlin til 1902. Han studerte ytterligere ett semester ved Königlich Kunstgewerbeschule, Berlin, 1903. Talberg var ansatt som assistent hos arkitekt Fin Wollebæk i 1910, og hos Henrik Bull i 1911.

Frem mot Norges Jubilæumsutstilling i Frognerparken i 1914 samarbeidet Talberg med arkitektene Henrik Bull, August Nielsen og Rudolf Emil Jacobsen om utstillingens arkitektoniske uttrykk. Utstillingsbygningene var preget av en monumental nordisk nybarokk. Hans innsats her ble belønnet med Kongens fortjenestemedalje i gull. Blant Talbergs bidrag nevnes hovedinngangen, fem utstillingsbygninger for Freia, Post- og telegrafbygningen, Kristianias byutstillingsbygning, teater og kunstutstillingshallen. Planen for utstillingen ble utviklet etter Talbergs vinnerutkast anno 1912.

Det var først fra 1915 Talberg begynte å få stor innflytese på formgivningen av de nye bydeler i og like utenfor Kristiania. I 1915 ble han tegnesjef ved Kristiania boligråds arkitekturavdeling, og deretter var han ansatt hos Boligdirektøren i Kristiania og som avdelingsarkitekt hos Byarkitekten i Oslo. Talberg var for det meste underordnet kommunens visjonære planlegger Harald Hals, og ledet det konkrete arbeidet ved flere av de nye utviklingsområdene i hovedstadens randsone. De mest kjente av disse områdene er utvilsomt Ullevål hageby, hvor arkitekturen har hentet inspirasjon fra engelsk og tysk hagebybevegelse, så vel som norsk 1700-talls og tidlig 1800-tallsarkitektur, og Torshovbyen, som har et mer monumentalt preg av barokk og nyklassisisme.

Kilder:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86, JCE
Teknisk Ukeblad nr. 13, 1915
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Ullevål hagebyGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no