Arkitekter:
Hans Friderich Thams (1774-1833)

Ingeniøroffiser og oberstløytnant Hans Friderich Thams er kjent for sitt arbeid som arkitekt i forbindelse med oppføringen av Halden Klubs bygning i 1829, en lav, stor empirebygning i tre.

Anvendt litteratur:
Riksantikvaren - Halden, festningen og byen, 1963Norske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Haldens KlubGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!