Arkitekter:
Jens Kristian Thune (1865-1925)

Jens Kristian Thune var fra 1881 murerlærling, og han ble svenn i 1886. Samme år ble han elev i bygningsklassen i ett år ved Den kongelige tegneskole i Kristiania. Han hospiterte deretter 1888-89 ved Technische Hochschule, Charlottenburg (Berlin). Under utdannelsen i Norge arbeidet Thune noen måneder hos arkitekt Holm Munthe, og i årene 1889-90 var han ved arkitekt B. Weises kontor i Hannover. Thune etablerte seg som arkitekt og byggmester i Kristiania i 1894, der han utførte diverse verkstedsbygninger (broren stiftet Thunes Mekaniske verksted), tilbygg og påbygg før han i 1898 stiftet arkitektfirmaet Thune & Thürmer sammen med arkitekt Edwien Thürmer. Dette samarbeidet varte resten av arkitekt Thunes aktive periode som arkitekt, til 1923. Thune utførte imidlertid enkelte arbeider utenfor kompaniskapet, som Drammens bad (1900-02) oppført under ledelse av ingeniør Søren Falch. Bygningen utmerker seg med et midtparti utført i en livlig og meget spesiell art nouveau. Han utformet også sin egen villa i Skøyenveien 11 (1916).

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Norske arkitekter

Thune & Thürmer

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Drammens badGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!