Arkitekter:
August Tidemand (1848-1905)

August Tidemand var på 1860-tallets annen halvdel i murerlære, og i 1875 etablerte han egen arkitektvirksomhet i Kristiania. Her utførte han flere leiegårder henimot 1879, blant dem Huitfeldts gate 11 (1875), Henrik Ibsens gate 36 (1876-77) og den frittliggende leiegården i Josefines gate 20 (1876). Disse leiegårdene er stilistisk preget av nyrenessanse, sistnevnte i en florentisk varient.

I 1879 arbeidet Tidemand til dels sammen med Niels Knudsen Bay, senere kommuneingeniør og veiinspektør i Aker, i sistnevntes "Kommissionskontoret for Byggeforetagender". Denne virksomheten opphørte i 1882.

Fra 1881 leverte Tidemand igjen selvstendige arbeider - fortsatt leiegårder innen nyrenessansens formspråk. Av hans arbeider på 1880-tallet kan nevnes Rådhusgaten 24 (1881), Bogstadveien (1884) og Schweigaards gate 48-48b (1888). Hans leiegårder ved Schweigaards gate er blant de flotteste i Gamle Oslo.

Etter 1888 opphørte Tidemands virksomhet i Kristiania, og han emigrerte til USA. Der virket han som arkitekt i Seattle. I Seattle utformet han blant annet en større sandstensvilla for Thomas Russell (1902). Hans antagelig siste oppdrag var en omfattende ombygging av den opprinnelig nyromanske toetasjes Colman Building av arkitekten Stephen Meany (bygget i 1889). Etter Tidemands ombygging i 1904 var bygningen på seks etasjer, utført etter Chicagoskolens forbilder.

Anvendt litteratur:
Homansbyguiden - Homansbyen vel og Norsk Arkitekturmuseum
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 2000
O. Delphin Amundsen - Slektene Bay i Norge, 1943

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Hard Drive to the Klondike: Promoting Seattle During the Gold Rush (Chapter 6)
From Classics to Pattern BooksNorske arkitekter

Homansbyens hus

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Josefines gate 20

Henrik Ibsens gate 36

Grensen 13

Rådhusgaten 24

Bogstadveien 2Geir Tandberg Steigan

 

© 2001/2007 arc!