Arkitekter:
Johannes Thorvaldsen (Johs. Th.) Westbye (1883-1959)

Johs. Th. Westbye var elev ved Den kongelige Tegneskole i Kristiania i årene 1901-04, og tok svenneprøve som murer i 1905. I årene 1904-05 deltok han dessuten ved konservator Fritz Hollands oppmålingsarbeid og bygningsarkeologiske undersøkelser. I årene 1906-10 var han elev ved London County School of Art, King's College (University of London) og var parallelt i privat lære hos arkitektene Bond & Batley, og var ansatt hos arkitektkontoret John W. Simpson & Maxwell Ayrton frem til 1911. Westbye ble uteksaminert fra The Royal Institute of British Architects i 1911, og ble samme år assistent hos bygningssjefen i Aker, der han var til 1914.

Iløpet av sin tid i Aker utførte Westbye en rekke bygningsoppgaver her, som epidemiavdeling, fødeavdeling og tuberkulosehjem ved Aker sykehus (1912), i tillegg til flere villaer, blant andre Kapellveien 27 (1912) og Stovnerveien 16 og 18 (1913). Westbye utformet også flere leiegårder i Kristiania, som de beslektede Uranienborgveien 10 (1914) og 12 (1915), Camilla Colletts vei 17 (1915) og Josefines gate 38 (1915, alle utført i en enkel nordisk nybarokk. Han utførte dessuten Nordstrand barneskole (1912-14, nybarokk) sammen med arkitekt Harald Bødtker, bygningssjef i Aker.

Westbye ble i 1915 ansatt som bygningssjef i Stavanger, der han utførte flere større bygningsoppgaver, som St. Svithun skole (1918-19, massiv nordisk nybarokk), Boligområdet Våland (Thors gate, Vidars gate, Friggs gate og Byfoged Christensens gate, 1919, moderat nordisk nybarokk/havebystil), Eiganes kapell (1920), Marvik kirke, Suldal (1921) og de såkalte "Kommunegårdene", Løvdahls gate (1920).

Westbye ble Statens boligdirektør i 1920, og vendte dermed tilbake til Kristiania. Her utformet han flere bygninger, som Heggeliveien 36 (1923, sosialboliger), Sveriges gate 17 (1929, funskjonalisme), et boligkompleks bestående av frittliggende leiegårder og eneboliger i rekke, i Frognerveien 25, 27, Balders gate 16 og Lille Frogner allé 2-4c (1930, nyklassisisme) og leiegården Oscars gate 7-7b (1933, funksjonalisme). Westbye utformet dessuten Ørje kapell, Aremark (1931) og ikke minst Norway House, Trafalgar Square (1924, tung nasjonalromantisk stil).

Johs. Th. Westbye ble overarkitekt hos Riksantikvaren i 1928, og var fungerende riksarkitekt i 1945 og 1948.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon, JCE - Universitetsforlaget 1982-86

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://www.storhaug-bydel.net/
Riksantikvaren
Riksarkivet: S.D. Boligkontorets opprettelse i 1920, ansettelse av personale
Riksarkivet: Sos.dept/Boligkontoret: "Direktør Harald Hals søker avskjed" (1920)Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
St. Svithun skole, Stavanger

Ullevålsveien 85, Oslo

Camilla Colletts vei 17, OsloGeir Tandberg Steigan

 

© 2003/2006/2012 arc!/arkitekturhistorie.no