Arkitekter:
Albert Wille (1881-1966)

Albert Wille arbeidet som murer i Halden før han fylte 20 år, og de første årene av 1900-tallet fikk han sin arkitektutdannelse i Tyskland, hvor hans far hadde innvandret fra. Han etablerte selvstendig arkitektvirksomhet i fødebyen Halden omkring 1905.

Arkitekt Willes tidligste arbeider var mest preget av historismens formspråk, som Finsrudgården (1906-07, Storgaten 15), utført i nyrenessanse med hjørnespir og gavloppbygg. Wille gjorde bruk av et mer middelaldersk formspråk - dog i en svært enkel utførelse preget av jugendstil - ved utformingen av Arbeidernes Aldershjem (1909, Statsråd Tanks gate 7).

Wille markerte seg mest som jugendarkitekt, og utformet Bache-Thoresen-gården (Kirkegaten 30, jugend/nybarokk, ferdig 1911) og det såkalte Skomagerslottet (Gimleveien 16,1911, jugendstil med middelaldersk preg), to av hans flotteste arbeider. Fremdeles under en viss påvirkning av jugendstilen, men mest av havebybebyggelse og nordisk nybarokk, utformet Wille sin egen bolig i 1929-30 (Kristian Augusts gate 9), i en nøktern stil. Wille ble etterhvert påvirket av funksjonalismens stiluttrykk, og blant hans siste av et førtitalls arbeider i Halden var Berg Sparebank (1959).

Kilder:
Arvid Johanson - Byggestiler i Halden
Erling Børke - Historiske hus i Halden
Per Stenseth - Notat 24/8 1992
Halden historiske samlinger - Notat 4/10 1993
Halden kommune v/Andreas Ebeltoft
Jan E. Wille
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Finsrudgården

Bache-Thoresen-gården

Skomagerslottet

Jakob Stuarts gate 9

Villa Wille, Kristian Augusts gate 9Geir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!