Murarkitektur i Ålesund:
Godøgården, Keiser Wilhelms gate 49

Detalj av gavl og støpejernsfløy.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no