Gamle murhus i Fredrikstad:
St. Croix-huset, St. Croix-gaten 16

St. Croix-huset ble oppført som St. Croix skole i 1875 etter tegninger av arkitekt Henrik Thrap-Meyer. Bygningen har et enklere formspråk enn de fleste av Thrap-Meyers skolebygninger, og er i motsetning til de mer artikulerte varianter utført i upusset tegl. Bygningens stil er en enkel nygotikk som minner om datidens industriarkitektur. Hovedfasaden har en symmetrisk komposisjon, med et fremskutt og forhøyet midtparti.

Skolen ble nedlagt i 1989, og ble etter oppussings- og innredningsarbeider tatt i bruk som kommunalt aktivitetslokale for foreninger, artistgrupper, musikkgrupper og andre kulturelle tiltak. En lav bygning på baksiden rommer en teatersal. Et nyere tilbygg oppført i 1994 binder de to eldre bygningene sammen.

Anvendt litteratur/kilder:
Fredrikstad byleksikon
http://www.fbut.org/omfbut/stcroixhuset.htmGamle murhus i Fredrikstad

Henrik Thrap-Meyer

Til arc!s hovedside med navigasjon


Hovedfasaden sett forfraGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!