Gamle murhus i Fredrikstad:
St. Croix-huset, St. Croix-gaten 16

Hovedfasaden sett forfra.

[tilbake]


© 2003 arc!