Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Bruniusgården (Det gamle Rådhus), Borgergaten 12

Detalj av husets inngangsparti

[tilbake]


© 2001 arc!