Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Dietzgården, Tønne Huitfeldts plass 4

Havefasaden.

[tilbake]


© 2003 arc!