Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Halden jernbanestasjon

Perspektiv fra sydsiden.

[tilbake]


© 2003 arc!