Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Halden jernbanestasjon

Gavlparti over hovedinngangen.

[tilbake]


© 2003 arc!