Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Halden jernbanestasjon

Detalj av tårnet.

[tilbake]


© 2003 arc!