Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Rødsberg ungdomsskole, Karl Johans gate 6

Skolens inngangsparti.

[tilbake]


© 2002 arc!