Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Rødsberg ungdomsskole, Karl Johans gate 6

Detalj av inngangspartiet.

[tilbake]


© 2002 arc!