Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Frelsesarmeen, Oscars gate 8

Bygningens langside.


© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no