Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Finsrudgården, Storgaten 15

Gavloppbygg.

[tilbake]


© 2003 arc!