Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Haldens rådhus, Storgaten 8

Detalj av husets inngangsparti

[tilbake]


© 2002 arc!