Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Søylegården, Svenskegaten 10

Fra husets midtparti

[tilbake]


© 2001 arc!