Arkitektur og historie i Hamar:
Hamar kretsfengsel, Grønnegaten 131

Hamar kretsfengsel ble oppført i 1864 etter arkitektene Schirmer og von Hannos typetegninger. Fengselet her er av samme type som det på Kongsvinger, Hovedbygningen er en lang, enetasjes bygning, med en enkel, symmetrisk komposisjon, der to siderisalitter med gavler understreker komposisjonen. Fengselet er bygget i upusset rød tegl fra Tokstad i Stange, og gitt et enkelt nygotisk uttrykk.

Fengselskomplekset ble oppført under ledelse av byggmester Herman Frang, som var ansvarshavende byggmester ved en rekke større og mindre bygg i Hamar.

Kilder:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Bjørn Bækkelund - Hamars bygningshistorie; Hamar sentrum 1849-1930arc! Historisk

Schirmer & von Hanno

Fra Hamars murarkitektur

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!