murarkitektur
Presentasjon av eldre arkitektur fra utvalgte steder.
 Homansbyens hus
Oslos gamle villaforstad Homansbyen ligger idag ganske sentralt til, men her er de fleste av husene bevart. Arkitekt Georg Bull utførte reguleringen og de første villaene. Her kan du lese om alle husene i Homansbyen.

Norges landbrukshøgskole, Ås
Her presenteres mange av bygningene ved landbrukshøgskolen.

Arkitektur og historie i Oslo
arc! har viet arkitekturen i hovedstaden stor oppmerksomhet. Her finner du presentasjoner av en rekke murbygninger, samt viderekoblinger til hovedstadens trearkitektur og jugendstil.

Fra Skiens murarkitektur
Etter Skiens bybrann i 1886 ble et nytt sentrum anlagt, med historistiske bygninger i tegl.

Murarkitektur i Tønsberg
På 1700-tallet var byen blitt et senter for sjøfart og hvalfangst, og på 1800-tallet ble mange store formuer skapt her. Det var da byen fikk mye av det preget den har idag. Tross omfattende bruk av trearkitektur finnes en mengde murbygninger bevart fra den tiden.

Fra Porsgrunns murarkitektur
Porsgrunn fikk murtvang i 1899, og de fleste murbygningene i byen er oppført etter dette.

Fra Stavangers murarkitektur
Stavangers murarkitektur er beskjedent representert i bybildet, men har en lang historie og mange flotte representanter.

Fra Hamars murarkitektur
Her kan du lese om noen av Hamars murbygninger, i hovedsak fra tiden mellom 1850 og 1930.

Gamle murhus i Fredrikstad
Presentasjon av en rekke murhus i Fredrikstad, de fleste fra 17- og 1800-tallet, beliggende innenfor Gamlebyen.

Fra Drammens murarkitektur
Presentasjon av flere murhus i Drammen, alle bygget etter 1850.

Jugendstil og annen stil i Ålesund
Da byen Ålesund ble utslettet ved brann den 23. januar 1904 forsvant en tradisjonell norsk fiskerby preget av trearkitektur. I august samme år forelå en ny byplan, og fra september 1904 var Kristiania-arkitekten Henrik Nissen Ålesunds bygningsinspektør.

Murarkitektur i Sarpsborg
Apothekergaarden, Kirkegaten 69
Festiviteten, Sandesundveien 2
Glenghuset, Dronningens gate 34
Sarpsborg kirke

Et utvalg norske kirker
Kirker på arc!

Fra Fredrikshalds murarkitektur
Fra Haldens arkitektur, i empire og klassisisme.

Fra Ringerikes arkitekturhistorie
Thistedgården, Fossveien 1
Jørgensengården, Stabells gate 2
Central hotell, Storgaten 10

Fra Bergens murarkitektur
Gamle Bergen hovedbrannstasjon, Rådstuplass 9 Kjøttbasaren, Vetrlidsallmenning 2

Fra Larviks murarkitektur
Kongegaten 20
Tjølling sparebank, Prinsegaten 4

Fra Frogns murarkitektur
Drøbak kino, Storgaten 3

Fra Sandefjords murarkitektur
Gamlehjemmet, Bjerggaten 38
Kongens gate 5
Hvalfangstmuseet, Museumsgaten 39
Festiviteten – Hotel Atlantic, Jernbanealleen 31-33
Jernbanealleen 32
Sandefjord kirke
Sandefjord middelskole
Torggaten 4
Ungdomshuset, Rådhusgaten 1

Fra Tromsøs murarkitektur
Stengården, Bankgaten 13
Tromsø Kunstforening Nordnorsk Kunstmuseum, Sjøgaten 1
WI-TO-hjørnet, Storgaten 68

Fra Skedsmos murarkitektur
Lillestrøm Post- og Telegrafbygning, Storgaten 7

 


Til arc!s hovedside med navigasjon

Kart over Homansbyen, Oslo

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad

De fleste bildene på arc! kan leveres høyoppløselig.
Priser per bilde:
Til bøker, rapporter og læremidler kr. 400,- +mva
Til presse, tidsskrifter og reklame kr. 600,- +mva
Angi bildeønske(r) ved bestilling.
Bildene tilsendes per e-post i jpg-format.

Google
Web www.artemisia.no


Bordeaux gjennom 300 år
En omfattende presentasjon av vinhovedstadens arkitektur fra perioden 1600-1914.

Les Jards - et gammelt gods og en fransk villa
Les Jards har et bygningskompleks fra 1400-tallet og et 200 år gammelt hovedhus.

Annen eldre arkitektur presenteres på arc!nouveau og arc!3

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no