Fra Kongsvingers murarkitektur:
Kongsvingers fengsel, Eiler Baanruds vei 8

Kongsvingers fengsel besto de første årene av leide lokaler, hos gjestgiver Schulerud, i en smie i Grønnerudgården, og i politibetjent Borgens gård. I 1859 ble det besluttet at kommunen og fylket skulle gå sammen i et felles fengselsdistrikt. Tomt til distriktsfengsel ble anvist i mai 1860, og 17. Mai 1861 fikk Hedemarkens amtskommune grunnbrev på fengselstomten. Fengselsbygningen ble bygget i 1861-63 av murmester Unger fra Christiania for 48 920 kroner etter typetegninger av arkitektene Schirmer og von Hanno, som også tegnet Kongsvingers jernbanestasjon. Fengselet ble tatt i bruk 1. januar 1864.

Fengselskomplekset er bygget utfra samme typetegninger som fengselet i Hamar. Hovedbygningen er en lang, enetasjes bygning, med en enkel, symmetrisk komposisjon, der to siderisalitter med gavler understreker komposisjonen. Fengselet er bygget i upusset rød tegl, og gitt et enkelt nygotisk uttrykk.

Anvendt litteratur/kilder:
Nils P. Vigeland - Kongsvinger 1854-1954
Olaf Brynn - Kongsvinger, en historisk oversikt, 1929
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86Schirmer & von Hanno

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!