Arkitektur og historie i Oslo:
Akersgaten 65b

De øverste etasjer.

[tilbake]


© 2003 arc!