Arkitektur og historie i Oslo:
Biermanns gate 6

Denne villaen ble oppført i 1888-89 for bryggerieier Amund Ringnes fra Sigdal, etter tegninger utført av arkitekt Harald Olsen. Sammen med den eldre broren Ellef og konsul Axel Heiberg grunnla han i 1876 Ringnes & Co's Bryggeri. Amund var bryggerimester, og av praktiske årsaker fikk han bygget sin bolig like inntil bryggeriets eiendom. Amund Ringnes døde i 1917, og i 1915 ble villaen bryggeriets eiendom. Huset tjente en tid som bryggerimesterens bolig, og senere som bolig for driftsbestyreren ved bryggeriet, før Oslo kommune kjøpte det i 1937. Fra da av ble det drevet et pensjonat for unge gutter i huset, og idag er det tilholdssted for Biermannsgate Ungdomshjem.

Huset er holdt i en nøktern stil preget av nyrenessanse med en viss påvirkning fra industriarkitekturen. Hovedfasaden har en symmetrisk komposisjon, der midtpartiet er rykket svakt frem og forhøyet en halv etasje. Midtpartiet markeres ytterligere ved den flott utførte støpejernsverandaen. All ytre dekorasjon, som gesimser og vindusomramminger er utført i enkel, upusset tegl, mens flatene er pusset. Noen border er markert med kjeramiske fliser. På baksiden er det dessuten en flott inngansportal med overdekning i støpejern. I flere av kortveggens vindusnisjer er vinduene erstattet med veggmalerier. Den opprinnelige vognremissen er et av byens mest romantisk komponerte uthus, med dens asymmetriske form og oppbyggede tårn og gavl. Dette uthuset ble bygget i 1889, også etter arkitekt Harald Olsens tegninger.

Brødrene Amund og Ellef Ringnes er hedret med hver sin øy i Arktis, og det samme er Axel Heiberg. Før de startet sitt eget bryggeri var Amund og Ellef henholdsvis formann og kontorist hos ølbrygger Edvard Stenersen (Christiania Bryggeri) i Møllergaten. Midt på 1870-tallet var Amund bryggerimester hos Christiania Bryggeri, mens Ellef var handelsfullmektig samme sted.

Anvendt litteratur:
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bd. 7

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksregister
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.bartleby.com/Harald Olsen

Arkitektur og historie i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon

Villaens bakside

Inngangsportalen

Detalj av inngangsportalen

Detalj fra støpejernsverandaen

Detalj fra støpejernsverandaen

Utvendig veggmaleri

Utvendig veggmaleri

UthusetGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!