Jubileumsutstillingen i Kristiania, 1914:
Bondegården

Bondegården ble oppført et stykke fra de øvrige utstillingsbygningene for å gi det nødvendige landlige preg. Gårdsanlegget hadde et våningshus utført av tegninger arkitektene August Nielsen og Rudolf Emanuel Jacobsen, og uthus utført av arkitekt Ivar Næss i samarbeid med amtsagronom Knut Monrad. Begge disse bygningene skiller seg ut fra resten av utstillingens stilpreg, uten at stilretningen kan sies å være en annen. Våningshuset har et enkelt preg, med brede paneler og kraftige hjørnepilastre. Stedvis bruk av livlig barokkornamentikk og en særegen asymmetri i komposisjonen gir huset et spesielt preg. Et fremskutt parti over to etasjer dannet inngangsparti og værelse med verandanisje. Inngangspartiet hadde spesielt rik dekor. Låven hadde naturligvis et langt enklere uttrykk.

Kilder:
Teknisk ukeblad 1915
Fotografier fra Teknisk ukeblad 1915Arkitektur og historie i Oslo

Jubileumsutstillingen i Kristiania, 1914

August Nielsen

Rudolf Emanuel Jacobsen

Ivar Næss

Detalj av våningshusetGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!