Arkitektur og historie i Oslo:
Briskebyveien 11

Detalj av hjørnekarnapp og balkong.

[tilbake]


© 2001 arc!