Arkitektur og historie i Oslo:
Briskebyveien 11

Inngangsparti med søyle.

[tilbake]


© 2001 arc!