Arkitektur og historie i Oslo:
Briskebyveien 38

Overgang mellom annen og tredje etasje.

[tilbake]


© 2003 arc!