Arkitektur og historie i Oslo:
Briskebyveien 38

Detalj av arkitektens "signatur".

[tilbake]


© 2003 arc!