Arkitektur og historie i Oslo:
Briskebyveien 38

Gatefasader anno 2003.

[tilbake]


© 2003 arc!