Arkitektur og historie i Oslo:
Briskebyveien 70

Detalj av "midtpartiet".

[tilbake]


© 2004 arc!