Arkitektur og historie i Oslo:
Hattefabrikken, Calmeyers gate 12

Detalj av annen og tredje etasje.

[tilbake]


© 2004 arc!